O PROJEKCIE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV” realizowany przez Gminę Raszyn jest trzecim etapem działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na jej obszarze.

Całkowity koszt budowy systemu kanalizacyjnegoto kwota 15 089 954,26 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to suma 8 180 442,70. Projekt realizowany jest więc z funduszy Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr pois.01.01.00-00-017/14-00 zawartej w dniu 27 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Raszyn – beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będącym instytucją Wdrażającą.

Raszyn_POIiS1

Finalnie wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 5,1326 km, wraz z 5 przepompowniami ścieków w ramach następujących kontraktów:

  1. Kontrakt 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Baśniowej, Promyka
    w miejscowości Jaworowa oraz ul. Terleckiego w miejscowości Dawidy
  2. Kontrakt 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mszczonowskiej
    w miejscowości Janki
  3. Kontrakt 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy
  4. Kontrakt 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Relaksu w miejscowości Rybie
  5. Kontrakt 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Śliskiej, Salomonowskiej, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych, Sięgacz ul. Miklaszewskiego w miejscowości Dawidy i Dawidy bankowe